Skip to content

Tag: menopoz

Menstrual Siklus Bozuklukları

Menstrual Siklus Bozuklukları Tanımlar ve Mekanizma Menarş: men= ay arş= başlangıç . Hipotalamus-hipofiz ve overler arasındaki aksın olgunlaşmasıyla puberteye geçişin bir belirtisidir. İlk menstrüasyon kanamasıdır. Vücut yağ oranı en az %17 olmalıdır. Daha düşük olursa menarsan yaşı ileri kayar. Obezlerdeyse erkene çekilebilir. 9-16 yaşları arasında olur.İlk 3 yıl boyunca sikluslar genellikle anovulatuardır, giderek normale döner. Mekanizma Hipotalamustan sürekli GnRH salgısı FSH ve LH’ı baskılar. Hipotalamustan pulsatil GnRH salgılanması hipofizden FSH ve LH salınımına ve overlerin çalışmasına sebep olur. Puberteye girişle birlikte pulsatilla salınım olur. Menstrual Siklus : Over ve overden… Read more Menstrual Siklus Bozuklukları