Skip to content

Tag: Laparoskopik Histerektomi

Neden retroperiton açarak laparoskopik histerektomi yapılmalı?

Neden Retroperiton Açılarak Laparoskopik Histerektomi Yapılmalı? Laparoskopik histerektomiye bağlı tüm komplikasyonlar yıllar içinde azalırken, arter komplikasyonlarının oranı sabit kalmıştır. Literatürde laparoskopik histerektomide ureter yaralanma riski %1 civarında bildirilmektedir. Ancak ureter yaralanmalarının çoğunluğu postoperatif 90 gün içide tanı aldığından ve genellikle primer histerektomi yapan hekim dışında komplikasyon düzeltildiğinden dolayı ve komplikasyonun daha az bildirilmesinden dolayı gerçekte bu oran daha yüksek olabilir. Robotik ve laparoskopik cerrahide ureter yaralanma riski 2.5-4 kat artmıştır. Retroperitonda yapıların bulunarak üretenin koagulasyon yapılan yerden uzaklaştırılması, uterin arterin lidere edilmesi ve üreterek en uzak nokta olan internal iliak… Read more Neden retroperiton açarak laparoskopik histerektomi yapılmalı?