Skip to content

Tag: kromatid

Genel Genetik Bilgi

Genel Genetik Terminoloji Gen: Kalıtım ana kodudur.Lokus: Bir genin kromozom üstündeki adresi, yeridir.Alel: Bir genin farklı tipleridir. Aleldeki bu farklılık tek bir nukleotidde olabileceği gibi, binlerce baz uzunluktada olabilir. her bir gen için iki alel taşınır (anne ve babadan)Genotip: Bir lokusdaki genin alellerini gösterir.Fenotip: Genin fiziksel olarak görülebilir şekilde ortaya çıkmasıdır.Homozigot: Lokumda aynı alellerin olmasıdır.Heterozigot: lokumda farklı alellerin olmasıdır. Alel örnek: A (siyah göz), a (mavi göz) gibiyada kan grubunda A B O gibi Genotip Allerin Kombinasyonudur; Aa yada aa yada AA gibi Fenotip ortaya çıkan etkidir siyah göz (AA… Read more Genel Genetik Bilgi