Skip to content

Tag: karsinosarkom

Karsinosarkom

Uterin karsinosarkomlar (MMT) bifazik kötü prognozlu tümörlerdir. Nadir görülmeleri nedeniyle yönetimi için literatür verisi azdır ve genellikle endometrium kanserleriyle birlikte değerlendirilirler. Ancak uterin karsinosarkomların davranışı ve prognozu endometrium kanserinden farklıdır. Uterine karsinosarkomların ana tedavisi cerrahidir ve postoperatif dönemde adjuvan tedavide kemoterapi ve kemoterapiye ek olarak radyoterapi planlanabilir.