Skip to content

Category: Uncategorized

Uterin Sarkomlar

Geçtiğimiz haftalarda internlerin sordukları TUS’ile ilgili sorulardan uterin sarkomlarda daha çok karsinosarkom, homolog ve heterolog sarkom nedir, sarcoma botroides ve çocukluk çağı tümörleri üstünde duruluyor. Homolog sarkom: Uterusda bağ dokuda bulunan damar, fibröz, düz kas yapılarından gelişen sarkomlardır. Heterolog sarkoms: Uterusda normalde bulunmayan çizgili kas, kartilaj ve kemik gibi yapılardan gelişen sarkomlardır. Şimdi sorulara bakıp cevaplarını anlayıp öğrenelim,

SURGERY KNOTS

Surgical Knot Tying This section is prepared by Medical Faculty students; Katarina Randjelovic and Stefan Ilic of University of Nis, Serbia and supervised by Prof. Evrim Erdemoglu. 3 Do NOT’s of Surgical Knots for Security DO NOT use excessive force DO NOT snatch the strands together during tightening the knot. Do not grasp threads with metal instruments (except the the tip of thread where you will excise) Wise Advice Chose the knot that is chosen by your consultant. Flow naturally and seem relaxed, automatic. It is not only a matter… Read more SURGERY KNOTS

Karsinosarkom

Uterin karsinosarkomlar (MMT) bifazik kötü prognozlu tümörlerdir. Nadir görülmeleri nedeniyle yönetimi için literatür verisi azdır ve genellikle endometrium kanserleriyle birlikte değerlendirilirler. Ancak uterin karsinosarkomların davranışı ve prognozu endometrium kanserinden farklıdır. Uterine karsinosarkomların ana tedavisi cerrahidir ve postoperatif dönemde adjuvan tedavide kemoterapi ve kemoterapiye ek olarak radyoterapi planlanabilir.

Laparoskopik Myomektomide Kanama ve Komplikasyonların Önlenmesi

Laparoskopik myomektomide kanama olmaması için enerji mrdaliteleri sıklıkla kullanılmaktadır. Ureter ve çevre yapıların korunması için myomektomi öncesi seçilmiş vakalarda diseksiyonu ve uzaklaştırılması önemlidir. Kanama kontrolü içinde uterin arterlerin vasküler klemplerle kapatılması ve myomektomi için cerrahi klevaj planının belirlenmesi kansız bir operasyon yapılmasını sağlar. Seçilecek vasküler klempler düşük basınçlı uterin arter için uygun klempler olmalıdır, aksi takdirde tromboz ve vasküler endothelial hasar yapabilirler. Aşağıda bu tekniklerin nasıl uygulanılacağı gösterilmiştir;

Klinikte Hemodinamik Testler – Roll Over Test

Klinikte Hemodinamik Testler – Roll Over Test Preeklampsi plasentada gelişim bozukluğuna bağlı ortaya çıkan hipertansiyon, organ disfonkisyonu ve klasik olarak eşlik eden/(şart değil etmeyedebilir) proteinuriyle karakterize bir hastalıktır. Anne ve bebekte bir hayatı tehdit eden durumlara yol açmaktadır. Preeklampsi taraması için 28-32. gebelik haftaları arasında roll-over test yapılır. Sol lateral dekubit pozisyonda dinlendirilen annenin kan basıncı ölçülür.Daha sonra sırt üstü pozisyona getirilip 5. dakika arayla tansiyon bakılır.Eğer supin pozisyonda kan basıncı >20mmHg artıyorsa, preeklampsi geliştirme riski yüksektir.

Lokal İleri Evre Serviks Kanserinde Radyokemoterapi Sonrası Rezidüel Hastalık

Lokal İleri Evre Serviks Kanserinde Radyokemoterapi Sonrası Rezidüel Hastalık 1- Radyokemoterapi sonrası kontrol ne zaman ve nasıl yapılmalı? 2- Radyokemoterapi sonrası servikste ve lenf notlarındaki rezidü oranı nedir? 3- Radyokemoterapi sonrası rezidüel hastalık için histerektominin yeri nedir? 4- Radyokemoterapi sonrası rezidüel hastalık için kemoterapinin yeri nedir? Lokal ileri evre serviks kanserli hastalarda laparoskopik extraperitoneal lenfadenektomi ve sonrasında radyokemoterapi veya direkt radyokemoterapi standart tedavi yöntemleridir. Rezidüel Hastalık Oranları Yüksek Radyokemoterapi sonrasında servikste rezidüel hastalık oranları yüksektir; literatürde %20-%70 arasında değişen oranlar bildirilmiştir. Hastalığın evresi ilerledikçe rezidüel hastalık kalma olasılığı artmaktadır. Pelvik… Read more Lokal İleri Evre Serviks Kanserinde Radyokemoterapi Sonrası Rezidüel Hastalık