Blog

Uterin Sarkomlar

Geçtiğimiz haftalarda internlerin sordukları TUS’ile ilgili sorulardan uterin sarkomlarda daha çok karsinosarkom, homolog ve heterolog sarkom nedir, sarcoma botroides ve çocukluk çağı tümörleri üstünde duruluyor. Homolog sarkom: Uterusda bağ dokuda bulunan damar, fibröz, düz kas yapılarından gelişen sarkomlardır. Heterolog sarkoms: Uterusda normalde bulunmayan çizgili kas, kartilaj ve kemik gibi yapılardan gelişen sarkomlardır. Şimdi sorulara bakıp… Read more Uterin Sarkomlar

SURGERY KNOTS

Surgical Knot Tying This section is prepared by Medical Faculty students; Katarina Randjelovic and Stefan Ilic of University of Nis, Serbia and supervised by Prof. Evrim Erdemoglu. 3 Do NOT’s of Surgical Knots for Security DO NOT use excessive force DO NOT snatch the strands together during tightening the knot. Do not grasp threads with… Read more SURGERY KNOTS

Karsinosarkom

Uterin karsinosarkomlar (MMT) bifazik kötü prognozlu tümörlerdir. Nadir görülmeleri nedeniyle yönetimi için literatür verisi azdır ve genellikle endometrium kanserleriyle birlikte değerlendirilirler. Ancak uterin karsinosarkomların davranışı ve prognozu endometrium kanserinden farklıdır. Uterine karsinosarkomların ana tedavisi cerrahidir ve postoperatif dönemde adjuvan tedavide kemoterapi ve kemoterapiye ek olarak radyoterapi planlanabilir.

Laparoskopik Myomektomide Kanama ve Komplikasyonların Önlenmesi

Laparoskopik myomektomide kanama olmaması için enerji mrdaliteleri sıklıkla kullanılmaktadır. Ureter ve çevre yapıların korunması için myomektomi öncesi seçilmiş vakalarda diseksiyonu ve uzaklaştırılması önemlidir. Kanama kontrolü içinde uterin arterlerin vasküler klemplerle kapatılması ve myomektomi için cerrahi klevaj planının belirlenmesi kansız bir operasyon yapılmasını sağlar. Seçilecek vasküler klempler düşük basınçlı uterin arter için uygun klempler olmalıdır, aksi… Read more Laparoskopik Myomektomide Kanama ve Komplikasyonların Önlenmesi

Klinikte Hemodinamik Testler – Roll Over Test

Klinikte Hemodinamik Testler – Roll Over Test Preeklampsi plasentada gelişim bozukluğuna bağlı ortaya çıkan hipertansiyon, organ disfonkisyonu ve klasik olarak eşlik eden/(şart değil etmeyedebilir) proteinuriyle karakterize bir hastalıktır. Anne ve bebekte bir hayatı tehdit eden durumlara yol açmaktadır. Preeklampsi taraması için 28-32. gebelik haftaları arasında roll-over test yapılır. Sol lateral dekubit pozisyonda dinlendirilen annenin kan… Read more Klinikte Hemodinamik Testler – Roll Over Test

Baroreseptör Refleks

Baroreseptör Refleks Kardiyovasküler homeostaz için önemlidir. Aort ve karotisde kan volumene göre gerilen reseptörler var. Bunlar mekanik reseptörler. Aorttan CX Kranial sinirle affarent bilgiyi taşırKarotisden CIX kranial sinirle affarent bilgi taşır. Volum azalınca respetörlerin gerginliği azalır ve nukleus Traktus Solitariusda uyarımlarıda azalır. Sonuçta sempatik aktivite olur, kalp kontraktilesi ve hızı artar. Damarlarda vazokonstriksiyon yapar Reseptörler… Read more Baroreseptör Refleks

Genel Kardiyovasküler Prensipler ve Terminoloji

Genel Hemodinamik – Kardiyovasküler Prensip ve Terminoloji Diastol: Ventrikülerin gevşemesi ve hacminin artmasıyla oluşur. Böylece ventrikül içindeki basınç azalır ve atrio-ventriküler kapaklar açılır, ventrikül pasif olarak dolmaya başlar. Daha sonrada aktif olarak ventrikül doldurulur. End-diastolik Volum: Ventrikül artık iyice dolmuştur. Diastol sonunda ventrikül Aorta pompalamaya başlamadan önce olan kan hacmi miktarıdır. End-sistolik Volum: Ventrikül kontraksiyon… Read more Genel Kardiyovasküler Prensipler ve Terminoloji

Lokal İleri Evre Serviks Kanserinde Radyokemoterapi Sonrası Rezidüel Hastalık

Lokal İleri Evre Serviks Kanserinde Radyokemoterapi Sonrası Rezidüel Hastalık 1- Radyokemoterapi sonrası kontrol ne zaman ve nasıl yapılmalı? 2- Radyokemoterapi sonrası servikste ve lenf notlarındaki rezidü oranı nedir? 3- Radyokemoterapi sonrası rezidüel hastalık için histerektominin yeri nedir? 4- Radyokemoterapi sonrası rezidüel hastalık için kemoterapinin yeri nedir? Lokal ileri evre serviks kanserli hastalarda laparoskopik extraperitoneal lenfadenektomi… Read more Lokal İleri Evre Serviks Kanserinde Radyokemoterapi Sonrası Rezidüel Hastalık

Genel Genetik Bilgi

Genel Genetik Terminoloji Gen: Kalıtım ana kodudur.Lokus: Bir genin kromozom üstündeki adresi, yeridir.Alel: Bir genin farklı tipleridir. Aleldeki bu farklılık tek bir nukleotidde olabileceği gibi, binlerce baz uzunluktada olabilir. her bir gen için iki alel taşınır (anne ve babadan)Genotip: Bir lokusdaki genin alellerini gösterir.Fenotip: Genin fiziksel olarak görülebilir şekilde ortaya çıkmasıdır.Homozigot: Lokumda aynı alellerin olmasıdır.Heterozigot:… Read more Genel Genetik Bilgi

Loading…

Something went wrong. Please refresh the page and/or try again.


Follow My Blog

Get new content delivered directly to your inbox.