Karsinosarkom

Uterin karsinosarkomlar (MMT) bifazik kötü prognozlu tümörlerdir. Nadir görülmeleri nedeniyle yönetimi için literatür verisi azdır ve genellikle endometrium kanserleriyle birlikte değerlendirilirler. Ancak uterin karsinosarkomların davranışı ve prognozu endometrium kanserinden farklıdır. Uterine karsinosarkomların ana tedavisi cerrahidir ve postoperatif dönemde adjuvan tedavide kemoterapi ve kemoterapiye ek olarak radyoterapi planlanabilir.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s