Laparoskopik Myomektomide Kanama ve Komplikasyonların Önlenmesi

Laparoskopik myomektomide kanama olmaması için enerji mrdaliteleri sıklıkla kullanılmaktadır. Ureter ve çevre yapıların korunması için myomektomi öncesi seçilmiş vakalarda diseksiyonu ve uzaklaştırılması önemlidir. Kanama kontrolü içinde uterin arterlerin vasküler klemplerle kapatılması ve myomektomi için cerrahi klevaj planının belirlenmesi kansız bir operasyon yapılmasını sağlar. Seçilecek vasküler klempler düşük basınçlı uterin arter için uygun klempler olmalıdır, aksi takdirde tromboz ve vasküler endothelial hasar yapabilirler. Aşağıda bu tekniklerin nasıl uygulanılacağı gösterilmiştir;

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s