Klinikte Hemodinamik Testler – Roll Over Test

Klinikte Hemodinamik Testler – Roll Over Test

Preeklampsi plasentada gelişim bozukluğuna bağlı ortaya çıkan hipertansiyon, organ disfonkisyonu ve klasik olarak eşlik eden/(şart değil etmeyedebilir) proteinuriyle karakterize bir hastalıktır. Anne ve bebekte bir hayatı tehdit eden durumlara yol açmaktadır.

Preeklampsi taraması için 28-32. gebelik haftaları arasında roll-over test yapılır.

Sol lateral dekubit pozisyonda dinlendirilen annenin kan basıncı ölçülür.
Daha sonra sırt üstü pozisyona getirilip 5. dakika arayla tansiyon bakılır.
Eğer supin pozisyonda kan basıncı >20mmHg artıyorsa, preeklampsi geliştirme riski yüksektir.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s