Genel Genetik Bilgi

Genel Genetik Terminoloji

Gen: Kalıtım ana kodudur.
Lokus: Bir genin kromozom üstündeki adresi, yeridir.
Alel: Bir genin farklı tipleridir. Aleldeki bu farklılık tek bir nukleotidde olabileceği gibi, binlerce baz uzunluktada olabilir. her bir gen için iki alel taşınır (anne ve babadan)
Genotip: Bir lokusdaki genin alellerini gösterir.
Fenotip: Genin fiziksel olarak görülebilir şekilde ortaya çıkmasıdır.
Homozigot: Lokumda aynı alellerin olmasıdır.
Heterozigot: lokumda farklı alellerin olmasıdır.

Alel örnek: A (siyah göz), a (mavi göz) gibi
yada kan grubunda A B O gibi

Genotip Allerin Kombinasyonudur; Aa yada aa yada AA gibi

Fenotip ortaya çıkan etkidir siyah göz (AA yada Aa genotipte), mavi göz (aa genotipte)

Homolog Kromozom: Aynı ilgili genleri taşıyan iki çift kromozomdur. Birisi anneden birisi babadan gelir. 23 çift homolog kromozom taşırız.

Sister kromatid: Her bir kromozomda sentromerden birleşmiş olan iki kromatid vardır. İkiside genetik içerik olarak tamamiyle aynıdır.

Sister KromatidHomolog Kromozom
Aynı büyüklükAynı büyüklük
Aynı genlerAynı genler
Aynı allelerFarklı alleler
Sister kromatid ve Homolog kromozom

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s