Sunumlar için Cerrahi Video Hazırlanması

Sunumlar için Cerrahi Video Hazırlanması

Dijital çağda artık video sunumlar hazırlanması eğitim için önemli bir olanak sunmaktadır. Bilginin paylaşılması ve öğretim için eşsiz bir yöntemdir. Sunumu yapan kişinin nadir bir ameliyatı yada ilginç bir tekniği paylaşımına olanak vermektedir. Video sunumlar için ihtiyacınız olan iyi bir kamera (Gopro benim tercihim) /laparoskopik optik, kayıt cihazı ve editlemek için bir bilgisayar ve software.

İyi Bir Video Sunum Hazırlamak İçin

Seçiceğiniz video ilginç bir konuda başarılı bir cerrahi yöntem, yada binlerce kez yapıp mükemmelleştirdiğiniz ve içerisinde pratik püf noktalar, öneriler bulunan bir yöntemin demonstrasyonu olabilir. Sıradan yada öğrenme aşamasında yaptığınız görüntüleri iyi olmayan bir video olmamalı.
Konu 1) Yeni ilk defa yapılan bir teknik 2) İlginç bir vaka – nadir görülen 3) Eğitim amaçlı olabilir.

Eğitim Amaçlı Videolarda ameliyat standardize edilmeli, basamak basamak anlatılmalı ve önemli noktalar belirtilmelidir.

İlginç vaka/teknik sunumu case report yazamaya benzer; neden bu vakanın ilginç, ne kadar nadir olduğu anlatılmalı ve video sonunda sonuçlar paylaşılmalıdır. Yeni bir teknik tarifleniyorsa video sonunda bu tekniğin üstünlükleri nelerdir ve dezavantajı nelerdir tartışılmalıdır.

Temiz ve Kaliteli Görüntü

Önceden Planlanmalı
Operasyon kaydının sunum için kullanılcağı önceden planlanmalı. Operasyon sırasında optik orientasyonu hep doğru tutulmalı, temiz, kansız ve dumansız görüntüler alınmalı. Önceden sunum için kayıt amacı güdülmezse ameliyattaki ufak sızıntılar,ortamın kırmızılaşması yada optikte göz ardı edilebilecek bir lekelenme sunumu kötü bir presentasyon haline getirebilir.
Optik temiz, sabit, gerekli zoom ve overviwei gösterip sürekli konuyu anlatan, oriente eden bir formda kullanarak sunum için kayıt alınmalıdır.

Optik
Kayıt için 10mm laparoskopik optik kullanılmalı, 5mm’ile kayıt yapılmamalı.

Kayıt ve Editleme
Çok yüksek çözünürlükte olmalı; tercihen 1080p. 330pixel çözünürlükte yaptığınız mükkemel bir ameliyat kötü gözükücektir. Bit rate bir video yada resmi kayıt için ne kadar çok bilgiyi bilgisayara koyduğundur. Yüksek bir katede video daha detaylı tanımlanır ve daha net görüntüler olur. Band with ise interneteki genişliğindir, ne kadar iyi yüksek bant aralıklı br bağlantın varsa bilgisayarındaki bit rate’leri buraya aktarıp gösterebilirsin.
Format: Her zaman MP4 formatını kullan.

Edit – Edit – Edit

Süre
Kısa, öz bir video amaca daha yöneliktir ancak video kısa olucak diye aşırı hızlı oynatmalar (X2, X4 gibi), aşırı hızlı geçişler gözü yorucu ve izleyeni rahatsız edicidir. Uygun şekilde ameliyatın bazı kısımları hızlandırılabilir, önemli vurgulanmak istenen yerlerse yavaşlatılabilir. 10 dakikalık bir video editlemesi bu yüzden günlerce zaman alabilir.
Gereksiz tekrarlar, alet değişimleri, alakasız yerleri çıkart.

Geçişler
Bir görüntüden diğerine geçerken birden hızlı ani geçişler rahatsız edicidir. Görselliği bozar. Birbirine yavaş geçişsen görüntü olmalıdır. Aşırı fazla geçiş kullanılması yada animasyonlu geçişler kullanılması ilgiye dağıtır.

Animasyon – Resim – Diagram – Freeze
Videoda yapılar, organlar gereki durumlarda renklendirilip, animasyonlarla demonstre edilebilir. Konuyu anlamak için resim yada animasyonlardan yararlanılabilir.
Ameliyat görüntüsü durdurulup, yavaşlatılıp yazılar, oklar, şekiller eklenebilir.
Radyolojik görüntüler, histopatolojik incelemelerin sunumlara dahil edilmesi ilgiyi artırır.

Konu İlginç, Antomik Detaylar Komşuluklar Kaliteli Görüntü-Kayıt, Temiz bir Ameliyat Sahası

İzleyiciyi Yakalayan Görüntüler

Anatomik detaylar ve komşuluklar iyi sergilenmelidir.

Orientasyon
Ameliyatta orientasyonu sağlamak için hangi tarafta olunduğu, ve basamaklar yazıyla verilebilir.

Konuş – Konuş -Konuş
Operasyon boyunca konuşma kesilmemelidir. Sesizlik anları nerdeyse hiç olmamalıdır. Videoya sunum öncesinde bir text -senaryo yazıp çalışmak gerekir.

Müzik koyma

Hazırlık

Daha önce yapılan sunumları analiz et ve literatüre çalışarak sunuma git.

Video Hazırlık Checklist

 • Videonun türünü belirle; bu science fiction, thriller yada belgesel bir filmi olacak gibidir; ilginç vaka/nadir vaka/bir tekniğin demonstrasyonu eğitim için ve püf noktaları
 • Temiz görüntüler; dumansız, kamera sallanmayan, doğru orientasyonda, kansız
 • En yüksek pixel, bit rate, bandwidth kullan
 • Format Mp4
 • Editle -editle editle
 • Konuşmak için hazırlık yap – ve sunuda durmadan konuş
 • Literatürü incele hazırlan
 • İzleyiciyi yakalayan konu ve görüntüler kullan ve oriente et.

Video Sunumun İçermesi Gereken Genel Checklist

 1. Giriş başlığı – sunumun adı, sunan ve çalıştığı merkez
 2. Vaka özellikleri – ameliyatın ismi, hastanın yaşı, ASA skoru ECOG skor, ameliyat endikasyonu, BMI, geçirdiği daha önceki cerrahiler vb.
 3. Hasta pozisyonu, trokar sayısı, cerrah pozisyonu göster / anlat
 4. İzleyici ameliyat sahasına oriente et ve gerekli hızlandırma, yavaşlatmaları kullan
 5. Diagram ve resimleri ameliyatı anlatmak için kullan
 6. Radyolojik görüntü ve histopatolojik resimleri ekle
 7. Specimen ekstraksiyon yöntemini göster
 8. Ameliyatı standardize et ve basamak basamak anlat
 9. Ameliyattaki çevre referans anatomik yapıları göster
 10. Ameliyatın sonucunu; süre, kan transfüzyonu, pre-op Hb/post Hb, taburculuk süren, gibi ver
 11. Yabancı katılımcılar varsa hem ingilizce hem türkçe yazı ekle
 12. Video oynatım hızın ve editlemelerin profesyonel olsun
 13. Videodaki hareketler ve teknik profesyonel olsun

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s