Neden retroperiton açarak laparoskopik histerektomi yapılmalı?

Neden Retroperiton Açılarak Laparoskopik Histerektomi Yapılmalı?

Laparoskopik histerektomiye bağlı tüm komplikasyonlar yıllar içinde azalırken, arter komplikasyonlarının oranı sabit kalmıştır. Literatürde laparoskopik histerektomide ureter yaralanma riski %1 civarında bildirilmektedir. Ancak ureter yaralanmalarının çoğunluğu postoperatif 90 gün içide tanı aldığından ve genellikle primer histerektomi yapan hekim dışında komplikasyon düzeltildiğinden dolayı ve komplikasyonun daha az bildirilmesinden dolayı gerçekte bu oran daha yüksek olabilir.

Robotik ve laparoskopik cerrahide ureter yaralanma riski 2.5-4 kat artmıştır.

Retroperitonda yapıların bulunarak üretenin koagulasyon yapılan yerden uzaklaştırılması, uterin arterin lidere edilmesi ve üreterek en uzak nokta olan internal iliak arter üzerindeki orijininde koagule edilip kesilmesi, üreterek bağlı komplikasyonları azaltabilir. Ayrıca uterin arterin bu şekilde koagulasyonu operasyonda kan kaybını’da azaltmaktadır.

Özellikle geçirilmiş pelvik cerrahi, radyoterapi öyküsü, büyük kitle, myom, uterusun >250gr olduğu olgular, endometriosis ve obezlerde üreterin belirlenmesi ve yapıların birbirinden ayrılması önemlidir.

Ancak bu şekilde operasyon tekniği deneyim ve uzun bir öğrenme kurve’i gerektirir.

Retroperitonu açarak ureter, uterine arter ve diğer yapıların belirlenmesi = zor, öğrenme curve ve deneyim gerektirir ancak doğru strateji
Retroperitonu ve uterus komşu yapıları belirlemeden cerrahi – zannederek yapılan işlemler = kolay ve hızlı, çabuk öğrenilir ama yanlış
Zor Doğru ve Kolay Yanlış Arası seçim : Okları sağa sola oynatın

Dark and difficult times lie ahead. Soon we must all face the choice between what is RIGHT and what is easy.”

― J.K. Rowling, Harry Potter and the Deathly Hallows

4. Türkiye Jinekolojik Endoskopi Platformu Sunumu

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s